• عکس
 • مسجد رسول اکرم

  تماس

  آدرس : کرج - خیابان شهید بهشتی - ابتدای خیابان استانداری 
  تلفن : 34428888
  مدیر اجرایی  : 09013377747

  ایمیل: info@rasouleakram.com
  SMS باکس: 10000717

  فعالیت در امور گوناگون

  فعالیت تشکل های مردمی
  فعالیت در امور خیریه
  فعالیت در برگزاری اردو
  فعالیت در تشکیل کلاس های آموزشی

  فعالیت های متوالی

  46

  همایش برگزار شده

  9

  مسابقه قرآنی

  32

  اردو برگزار شده

  16

  کلاس عقیدتی